Economie

Share

Vergeleken met de Latijns-Amerikaanse buurlanden is Curacao rijk en welvarend. Het inkomen per hoofd van de bevolking bedraagt gemiddeld 20.500 dollar per persoon per jaar (2008). De welvaart blijkt ook uit de lage kindersterfte en de hoge levensverwachting. De welvaart is matig tot redelijk verdeeld. Er is een kleine, zeer rijke toplaag, maar ook een aanzienlijke middenklasse en lage klasse. Naar schatting verdient de rijkste 10% van de bevolking rond de 30% van het nationale inkomen, wat vergelijkbaar is met landen als Italië en de Verenigde Staten.

Curacao heeft zeer  verschillende economische hoofdactiviteiten met allereerst de olieraffinaderij, de dokken en een groot scheepsreparatiebedrijf. De raffinaderij in het Schottegat zorgt voor veel werkgelegenheid en heeft Curacao veel welvaart gebracht. Toch is er steeds meer twijfel over de noodzaak van de raffinaderij. De machines zijn sterk verouderd en zorgen voor veel milieuschade. De Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA huurt sinds het vertrek van Shell in 1985 het terrein, maar weigert tot nu toe de enorme investeringen die nodig zijn voor moderne installaties.

Daarnaast herbergt Curacao heel veel banken en financiële offshore-bedrijven. Ook de handel, met uitgebreide taxfree-zones, neemt een grote plaats in. Tot slot is er het toerisme dat steeds verder ontwikkeld wordt op Curacao. Het aantal bezoekers stijgt dan ook al jaren tot 300.00 toeristen in 2008. Niet alleen zijn er de laatste jaren vele resorts bijgekomen, ook heeft de megapier aan Otrobanda gezorgd voor een nog grotere toegankelijkheid voor cruiseschepen. Vrijwel elke dag leggen 1 of 2 grote cruiseschepen aan, wat zorgt voor een grote stijging van het aantal dagtoeristen.

De industrie biedt plaats aan ongeveer 12%  van de werkende bevolking. 10% van de bevolking werkt voor financiële instellingen en weer 10% werkt in de bouwnijverheid. Verder is er een zeer groot ambtenarenapparaat; 70% van de overheidsinkomsten gaat op aan ambtenarensalarissen. Volgens de officiële instanties is op Curaçao 17% van de bevolking werkloos en in sommige achterstandswijken is de helft van de jongeren werkloos. Deze cijfers moeten echter met een grote korrel zout genomen worden omdat het vaak verouderde cijfers zijn en op Curaçao hebben veel werklozen regelmatig losse baantjes.

Ga naar boven